CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG

Hỗ trợ khách hàng: - Email: phamhien@quochung-scale.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_i899_663270 -
Ngày đặt hàng: 23/06/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Hạt Chia Mỹ Nutiva


Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

1 210.000 ₫ 210.000 ₫
Tạm tính: 210.000 ₫
Tổng tiền: 210.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: quantri
Địa chỉ:
Điện thoại: i899

Email: kythuat@itgreen.vn

Ghi chú đơn hàng :