Sản phẩm

Loadcell PCB

PCB Là Loadcell Flintec đơn điểm, cung cấp tất cả độ chính xác cao cho cân thương mại được phê duyệt nhưng có sẵn trong một loạt các mức tải từ 50kg đến 1T - tất cả trong một kích thước hình dạng ...

Xem thêm

Bộ chỉ thị FT-10

Bộ chỉ thị FT-10 là một bộ chỉ thị rất chính xác và linh hoạt, là một chuỗi thiết bị dùng cho quá trình cân tĩnh

Xem thêm
Gọi điện SMS Chỉ Đường